Najnowsze
aktualności:

Rekrutacja do projektu „MAMA już nie jest SAMA!”

Projekt „MAMA już nie jest SAMA!” Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „MAMA już nie jest SAMA!”. Projekt jest skierowany do 55 kobiet pozostających bez pracy, do tych, które są zarejestrowane w PUP, jak też do niezarejestrowanych. Zapraszamy Panie, które prowadzą gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego. […]

Informacja o wyborze oferty w ramach Rozeznania rynku nr 1/2017/KDP

Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS uprzejmie informuje, iż w wyniku rozeznania rynku nr 1/2017/TR dotyczącego wynajmu sal szkoleniowych oraz zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym dla Uczestników kursów zawodowych w projekcie pt.: „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE i PRACA – to się opłaca!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób […]