Najnowsze
aktualności:

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 4/2018/MAMA

  Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 4/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego […]

Projekt: MAMA już nie jest SAMA – rekrutacja TRWA!

Szanowne Panie, Od 11 września 2018 r. rozpoczęliśmy pierwszy kurs zawodowy, czyli „Pracownica biurowa z elementami kadr i płac” – w ramach projektu „MAMA już nie jest SAMA!”. Wciąż jeszcze można zapisać się do udziału w projekcie, zapraszamy na kursy zawodowe: – „Sprzedawczyni z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem” – „Pracownica małej gastronomii” – „Office Manager” […]

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 3/2018/MAMA

Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 3/2018/MAMA Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans […]